Quan hệ cổ đông     

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi tới quý vị cổ đông Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C. Chi tiết như sau:

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ 2017;

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

 

Các tin khác Xem thêm
Đang tải giá vàng & ngoại tệ...
Đang tải bảng tỷ giá...
VNIndex
Thay đổi
Tỷ lệ
Khối lượng GD
oC
Hiện tại
oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC

noi dung

Tổng số truy cập : 66.795 Hôm nay : 54 Trực tuyến : 21
 
VINACONEX
CORPORATION.,JSC
SONG DA
CORPORATION
AGRIMECO.,JSC
HYCO 4 - JSC
ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN