Quan hệ cổ đông     

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng kính mời quý vị cổ đông về tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

Thời gian: Từ 13h00 ngày 30 tháng 03 năm 2017;

Địa điểm: Hội trường lớn Tầng 21 - Trụ sở Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX), địa chỉ: Tòa nhà VINACONEX số 34 Láng  Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến quý vị cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội như sau:

1. Giấy mời họp;

2. Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐH;

3. Chương trình ĐH;

4. Quy chế làm việc ĐH;

5. Báo cáo của Ban Điều hành Công ty;

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty;

8. Tờ trình v/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2016;

9. Tờ trình v/v: Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2017;

10. Tờ trình v/v: Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty;

11. Tờ trình v/v: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019;

12. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019;

13. Phiếu đăng ký thảo luận ĐH;

14. Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 (Phần 1, Phần 2).

 

Trân trọng.


CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

Các tin khác Xem thêm
Đang tải giá vàng & ngoại tệ...
Đang tải bảng tỷ giá...
VNIndex
Thay đổi
Tỷ lệ
Khối lượng GD
oC
Hiện tại
oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC
oC

noi dung

Tổng số truy cập : 66.804 Hôm nay : 63 Trực tuyến : 29
 
VINACONEX
CORPORATION.,JSC
SONG DA
CORPORATION
AGRIMECO.,JSC
HYCO 4 - JSC
ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIN