Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019.

08:47, 07/08/2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C.

Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm của năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019. Chi tiết báo cáo, đề nghị quý vị cổ đông click và tải file dưới đây:

 

 

VINACONEX P&C