Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019.

10:31, 09/08/2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C.

Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Nội dung Báo cáo đề nghị quý vị tải file đính kèm bên dưới.

Trân trọng!

 

VINACONEX P&C