Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2015

09:54, 24/02/2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2015 của Công ty.

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015: Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

VINACONEX P&C