Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II NĂM 2019

14:04, 22/07/2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C.

Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019.

Nội dung Báo cáo đề nghị quý vị tải file đính kèm bên dưới.

Trân trọng.

 

VINACONEX P&C