Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy II/2017

04:30, 21/07/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy II/2017

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2017 của Công ty.

Nội dung Báo cáo đề nghị quý vị tải file tại đây.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

 

VINACONEX P&C