Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo kiểm toán độc lập

10:03, 21/03/2016

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo kiểm toán độc lập của Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Nội dung Báo cáo đề nghị quý vị tải file tại đây.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

VINACONEX P&C