Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015

09:08, 24/02/2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C kính gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty của Hội đồng quản trị.

Xem nội dung báo cáo, đề nghị quý vị tải file dưới đây:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty (06 tháng cuối và cả năm 2015).

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

VINACONEX P&C