Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

02:20, 19/01/2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C kính gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016.

Xem nội dung báo cáo, đề nghị quý vị tải file tại đây.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

VINACONEX P&C