Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

03:10, 27/12/2017

Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý cổ đông Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017. Chi tiết Biên bản đề nghị quý vị tải file tại đây.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

VINACONEX P&C