Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

16:03, 24/06/2020

Công ty cổ phần Vinaconex P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Nội dung Báo cáo đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

VINACONEX P&C