Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo thay đổi chủ sở hữu của cổ đông lớn

15:47, 04/12/2019

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex P&C.

Công ty cổ phần Vinaconex P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo Báo cáo thay đổi chủ sở hữu của cổ đông lớn.

Nội dung Báo cáo đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

VINACONEX P&C