Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên quỹ đóng

13:48, 11/02/2020

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex P&C.

Công ty cổ phần Vinaconex P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên

Nội dung Báo cáo đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Danh sách file đính kèm

VINACONEX P&C