Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN

11:12, 17/07/2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn.

Nội dung Báo cáo đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Trân trọng.

 

VINACONEX P&C