Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

09:08, 28/01/2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C 
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn.
Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

 

Danh sách file đính kèm

VINACONEX P&C