Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX - CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C (ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LẦN THỨ 6)

14:30, 21/03/2019

Kính gửi: Quý vị vổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C 
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP VINACONEX P&C ( được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 ) 

Nội dung Điều lệ đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Trân trọng.

 

 

VINACONEX P&C