Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex P&C được sửa đổi, bổ sung lần thứ 7.

09:06, 15/05/2020

Kính gửi: Quý vị vổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C 
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP VINACONEX P&C ( được sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 ) 

Nội dung Điều lệ đề nghị quý vị tải file dưới đây.

Trân trọng.

 

VINACONEX P&C