Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Nghị quyết của HĐQT: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

16:22, 22/06/2020

Công ty cổ phần Vinaconex P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Nghị quyết của HĐQT: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Nội dung Nghị quyết đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Danh sách file đính kèm

VINACONEX P&C