Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ

08:59, 13/04/2020

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex P&C.

Công ty cổ phần Vinaconex P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tới cổ đông nội bộ.

Nội dung Thông báo đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Danh sách file đính kèm

VINACONEX P&C