Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông báo về việc thay đổi nhận sự Hội đồng quản trị Công ty

15:59, 20/02/2020

   Căn cứ theo Đơn thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vinaconex P&C; căn cứ nghị quyết số 07/2020/NQ - HĐQT ngày 20 tháng 02 năm 2020 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex (Phiên bất thường, nhiệm kỳ 2019 - 2024), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex. Nội dung cụ thể đề nghị xem file bên dưới.

Trân trọng thông báo!

 

VINACONEX P&C