Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex Công bố Thông tin bản Cáo bạch trào bán Cổ phiếu phát hành thêm

10:38, 05/07/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông tin bản Cáo bạch trào bán cổ phiếu phát hành thêm của Công ty.

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

 

Danh sách file đính kèm

VINACONEX P&C