Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

07:31, 12/03/2018

Thực hiện quy định về công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý cổ đông Công ty Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Chi tiết Báo cáo kết quả, đề nghị quý vị tải file tại đây.

VINACONEX P&C