Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ TỪ 5% CỔ PHẦN TRỞ LÊN

10:38, 14/11/2019

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex P&C.

Công ty cổ phần Vinaconex P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên

Nội dung Báo cáo đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

VINACONEX P&C