Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex Công bố Thông tin bản Cáo bạch trào bán Cổ phiếu phát hành thêm

10:38, 05/07/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông tin bản Cáo bạch trào bán cổ phiếu phát hành thêm của Công ty.

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

 

Danh sách file đính kèm

      CB1.PDF

      CB2.PDF

      CB3.PDF

      CB4.PDF

      CB5.PDF

      CB6.PDF

      CB7.PDF

      CB8.PDF

      CB9.PDF

      CB10.PDF

VINACONEX P&C