Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chon cho cán bộ công nhân viên

06:31, 07/02/2018

Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý cổ đông Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên. Chi tiết Quy chế đề nghị quý vị tải file tại đây.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

VINACONEX P&C