Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

11:02, 13/11/2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nội dung Quyết định đề nghị Quý cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Danh sách file đính kèm

VINACONEX P&C