Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông báo chốt danh sách quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

08:33, 02/03/2018

Thực hiện quy định về công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý cổ đông Công ty Thông báo chốt danh sách quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cổ đông nội bộ của Công ty. Chi tiết thông báo, đề nghị quý vị tải file tại đây.

VINACONEX P&C