Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan

13:58, 23/08/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C 
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của cổ đông nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin, người có liên quan

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây: 

 

Danh sách file đính kèm

VINACONEX P&C