Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn

10:52, 13/11/2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông thông báo về ngày trở cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

 

VINACONEX P&C