Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông báo về việc chốt danh sách thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông

09:10, 10/10/2019

Kính gửi các Quý vị cổ đông Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex.

     Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex trân trọng kính gửi các Quý vị cổ đông Thông báo về việc chốt danh sách thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

     Nội dung thông báo đề nghị xem file đính kèm.

         Trân trọng!

 

Danh sách file đính kèm

VINACONEX P&C