Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: " Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019"

08:08, 11/11/2019

Kính gửi: Các quý vị cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex P&C.

Công ty cổ phần Vinaconex P&C xin trân trọng gửi tới các quý vị cổ đông bộ văn bản xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2019. Bao gồm: Thư xin ý kiến cổ đông, phiếu biểu quyết và dự thảo nghị quyết.

Nội dung cụ thể các văn bản đề nghị các Quý vị cổ đông xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Danh sách file đính kèm

VINACONEX P&C