Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Báo cáo về ngày Agrimeco không còn là cổ đông lớn của VCP

10:25, 20/09/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C 
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Báo cáo về ngày Agrimeco không còn là cổ đông lớn của VCP

Nội dung Báo cáo, đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây:

 

VINACONEX P&C