Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Quyết định của Tổng Giám đốc Công ty CP VINACONEX P&C về việc phân công nhiệm vụ giữa Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Công ty

13:37, 10/09/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần VINACONEX P&C 
Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý Cổ đông Quyết định của Tổng Giám đốc Công ty CP VINACONEX P&C về việc phân công nhiệm vụ giữa Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc Công ty

Nội dung Quyết định đề nghị quý cổ đông tải file dưới đây: 

 

Danh sách file đính kèm

VINACONEX P&C