Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Tin tức nổi bật

Vinaconex P&C Joint Stock Company held the extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020

14/02/2020

Vinaconex P&C Joint Stock Company held the extraordinary General Meeting of Shareholders in 2020

Công ty cổ phần Vinaconex P&C tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

14/02/2020

Công ty cổ phần Vinaconex P&C tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Cua Dat Hydroelectric Plant speeds up the overhaul of Unit 1 (H1)

13/02/2020

Cua Dat Hydroelectric Plant speeds up the overhaul of Unit 1 (H1)

Nhà máy thủy điện Cửa Đạt đẩy nhanh tiến độ đại tu tổ máy số 1 (H1)

13/02/2020

Nhà máy thủy điện Cửa Đạt đẩy nhanh tiến độ đại tu tổ máy số 1 (H1)

Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex - Vinaconex P&C tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới thuộc hai Chi bộ Kinh tế - Tài chính - Tổ chức và Chi bộ Ban quản lý dự án

07/02/2020

Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex - Vinaconex P&C tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới thuộc hai Chi bộ Kinh tế - Tài chính - Tổ chức và Chi bộ Ban quản lý dự án

Đảng bộ Công ty cổ phần Vinaconex P&C tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020)

03/02/2020

Đảng bộ Công ty cổ phần Vinaconex P&C tổ chức tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020)

Leader delegation of Vinaconex Joint Stock Corporation, Vinaconex P&C Joint Stock Company visited and sent New Year greetings to staffs of Vinaconex P&C Joint Stock Company in the very first working day in the early Spring of the Year of the Rat 2020

31/01/2020

Leader delegation of Vinaconex Joint Stock Corporation, Vinaconex P&C Joint Stock Company visited and sent New Year greetings to staffs of Vinaconex P&C Joint Stock Company in the very first working day in the early Spring of the Year of the Rat 2020.

Đoàn lãnh đạo Tổng công ty CP Vinaconex, Công ty CP Vinaconex P&C thăm, chúc tết CBCNV Công ty CP Vinaconex P&C trong ngày làm việc đầu xuân Canh Tý 2020.

31/01/2020

Đoàn lãnh đạo Tổng công ty CP Vinaconex, Công ty CP Vinaconex P&C thăm, chúc tết CBCNV Công ty CP Vinaconex P&C trong ngày làm việc đầu xuân Canh Tý 2020.

Công ty CP Vinaconex P&C thực hiện công tác khảo sát, xác định tuyến công trình tại dự án thủy điện Nậm Mô 1, tỉnh Xiêng Khoảng - Nước CHDCND Lào

07/01/2020

Công ty CP Vinaconex P&C thực hiện công tác khảo sát, xác định tuyến công trình tại dự án thủy điện Nậm Mô 1, tỉnh Xiêng Khoảng - Nước CHDCND Lào

Vinaconex P&C Joint Stock Company carried out the survey and determination of the construction route at Nam Mo 1 Hydroelectric Project, Xieng Khouang Province - Lao PDR

07/01/2020

Vinaconex P&C Joint Stock Company carried out the survey and determination of the construction route at Nam Mo 1 Hydroelectric Project, Xieng Khouang Province - Lao PDR

Vinaconex P&C Joint Stock Company held a production a Conference to handover the Production Executive Board at the beginning of the New Year 2020

01/01/2020

Vinaconex P&C Joint Stock Company held a production a Conference to handover the Production Executive Board at the beginning of the New Year 2020

Công ty cổ phần Vinaconex P&C tổ chức Hội nghị giao ban điều hành sản xuất đầu năm mới 2020

01/01/2020

Công ty cổ phần Vinaconex P&C tổ chức Hội nghị giao ban điều hành sản xuất đầu năm mới 2020

Công ty CP Vinaconex P&C tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân

18/12/2019

Công ty CP Vinaconex P&C tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân

Thông báo về việc tham gia bình chọn Slogan cho Công ty cổ phần Vinaconex P&C.

18/12/2019

Thông báo về việc tham gia bình chọn Slogan cho Công ty cổ phần Vinaconex P&C

Cua Dat Hydroelectric Plant is connected to the national grid with 4 billion KWh.

17/12/2019

Cua Dat Hydroelectric Plant is connected to the national grid with 4 billion KWh.

VINACONEX P&C