Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Công ty cổ phần VINACONEX P&C

09:17, 01/11/2016

Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2016, tại Nhà Quản lý Điều hành các Công trình Thủy điện - Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt, thôn Trung Chính, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Công ty cổ phần VINACONEX P&C đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý của Công ty.

Theo đó, kể từ ngày 01 thánhó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX (viết tắt Công ty cổ phần VINACONEX P&C) kiêm Giám đốc Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt, Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Thanh Hóa.g 11 năm 2016, Ông Ngô Mạnh Cường - Giám đốc Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Thanh Hóa được Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm giữ chức vụ:Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX (viết tắt Công ty cổ phần VINACONEX P&C) kiêm Giám đốc Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt, Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Thanh Hóa.

(Ông Ngô Mạnh Cường thứ 2 từ trái qua)

Thông báo bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty và giới thiệu mẫu chữ ký, đề nghị xem và tải về tại đây.

VINACONEX P&C