Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018.

13:39, 20/07/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX - VINACONEX P&C SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018.

Chiều ngày 18 tháng 7 năm 2018, tại Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex - Vinaconex P&C đã tổ chức Lễ sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ SXKD và phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2018.

Mở đầu buổi lễ, CBCNV Công ty đã nghe Ông Phạm Bảo Long - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tóm tắt hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, Năm 2018 được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, sự năng động, sáng tạo, và linh hoạt trong điều hành của Ban Tổng giám đốc cũng như sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2018 với các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

  • Vận hành an toàn Nhà máy thủy điện Cửa Đạt và Nhà máy thủy điện Bái Thượng.
  • Sản lượng phát điện 6 tháng đầu năm 2018: 258,5 tr Kwh, đạt 55,74% so với kế hoạch năm và gấp 1,94 lần so với 6 tháng đầu năm 2017.
  • Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm: 338,7 tỷ đồng trong đó: Doanh thu phát điện 6 tháng đầu năm 2018: 262 tỷ đồng, đạt 68,28% so với kế hoạch năm và gấp 2,3 lần so với 6 tháng đầu năm 2017.
  • Doanh thu trên thị trường điện 6 tháng đầu năm đạt hiệu quả cao nhất.
  • Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, PCCN, PCLB không để xảy ra tai nạn lao động.
  • Công tác thi công tại dự án thủy điện Xuân Minh vượt các mốc tiến độ đề ra.

Về công tác đầu tư, Công ty đang triển khai nghiên cứu một số Dự án để chuẩn bị cho sự phát triển lâu dài và lớn mạnh của Công ty.

Đ/c Phạm Bảo Long - Tổng Giám đốc Công ty trình bầy báo cáo tóm tắt hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018.

          Cũng tại buổi lễ, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, Ông Vương Hoàng Minh, Chủ tịch HĐQT và Ông Phạm Bảo Long Tổng Giám đốc Công ty đã trao Quyết định bổ nhiệm Ông Đỗ Vương Cường - Giám đốc Ban Kinh tế - Đầu tư giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2018.

 

Đ/c: Vương Hoàng Minh - Chủ tịch HĐQT và Đ/c Phạm Bảo Long - Tổng Giám đốc Công ty trao Quyết định bổ nhiệm Ông Đỗ Vương Cường chức Phó Tổng Giám đốc Công ty

Tiếp theo, Ông Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã đọc báo cáo tổng kết đợt thi đua 6 tháng đầu năm và phát động thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018 giữa các Ban, Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt, Công ty CP Thủy điện Bái Thượng và Công ty CP Thủy điện Xuân Minh.

 

 

 

Đại diện các Các Nhà thầu và các Phòng, Ban ký giao ước thi đua và nhận những phần thưởng tại buổi lễ sơ kết 6 tháng đầu năm 2018.

Sau khi nghe báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018, Ông Vương Hoàng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT công ty đã ghi nhận những kết quả SXKD đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 của Ban lãnh đạo trong việc điều hành sản xuất kinh doanh cũng như sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty. Tiếp theo, Ông Vương Hoàng Minh -  Chủ tịch HĐQT đã có những phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ để Công ty hoàn thành  kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018 và  định hướng phát triển Công ty trong những năm tiếp theo.   

Đ/c Vương Hoàng Minh - Chủ tịch HĐQT phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018;

VINACONEX P&C