Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Công ty CP Vinaconex P&C là doanh nghiệp UpCoM thực hiện tốt công bố thông tin & minh bạch năm 2018-2019

11:25, 11/11/2019

    Ngày 8/11, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức Hội nghị doanh nghiệp thường niên 2019. Một trong những nội dung chính của sự kiện này là công bố báo cáo đánh giá chất lượng công bố thông tin và minh bạch 2019. 237 doanh nghiệp quy mô lớn nhất sàn UPCoM đã được chấm điểm trong chương trình này. Công ty Cổ phần Vinaconex P&C được đứng trong TOP 10  doanh nghiệp tốt nhất được vinh danh.

     Năm 2019 là năm thứ hai việc đánh giá công bố thông tin và minh bạch của các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM được thực hiện, phần nào khắc họa bức tranh thị trường về mức độ thực thi các quy định và thông lệ tốt về công bố thông tin và minh bạch; đồng thời tôn vinh các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên Sở có chất lượng công bố thông tin tốt. Năm 2019, có 237 doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn được đánh giá, chiếm 75,71% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường UPCoM tại thời điểm chốt dữ liệu. Đồng chí Phạm Bảo Long – Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty thay mặt cho lãnh đạo Công ty tới dự và nhận Cúp vinh danh.

Đồng chí Phạm Bảo Long – Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty thay mặt cho lãnh đạo Công ty tới dự và nhận Cúp vinh danh.

      Việc đánh giá chất lượng công bố thông tin và minh bạch dựa trên thông tin mà các doanh nghiệp công bố như: thông tin công bố trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, HNX và các ấn phẩm phát hành bởi doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn. Việc đánh giá doanh nghiệp được thực hiện bởi Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, là đơn vị đánh giá độc lập đã được đào tạo trước theo các hướng dẫn đánh giá cụ thể. Việc nâng cao chất lượng công bố thông tin và minh bạch có những giá trị nhất định trong việc góp phần làm tăng giá cổ phiếu của Vinaconex P&C trên sàn giao dịch chứng khoán.

VINACONEX P&C