Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Đại Hội Các Chi Bộ Công Ty Cổ Phần Vinaconex P&C Đã Tổ Chức Thành Công Tốt Đẹp Đại Hội Nhiệm Kỳ 2017 - 2020

07:00, 26/06/2017

 

Đảng bộ Công ty cổ phần Vinaconex P&C gồm có 6 Chi bộ trực thuộc với tổng số 66 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị.

Trong 3 ngày từ  ngày 8,9,16/6/2017. Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Vinaconex P&C đã tổ chức thành công đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, tập trung, dân chủ và được sự quan tâm chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng ủy công ty.

Các Chi bộ đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, chỉ ra những mặt hạn chế trong quá trình hoạt động. Đồng thời, các Chi bộ đã đưa ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020

Đến tham dự phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội có Đồng chí: Vương Hoàng Minh - Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Công ty đã nêu định hướng cho các Chi bộ Công ty trong thời gian tới với tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, để các Chi bộ phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí: Phạm Bảo Long – Phó Bí thư Đảng ủy  - Tổng Giám đốc Công ty đã có những chỉ đạo, kết luận nhằm định hướng hoạt động cho các Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 2020, đồng thời mong muốn mỗi đảng viên và toàn thể Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 hãy xứng đáng với sự ủy thác của Đại hội, trên mỗi cương vị được giao và hãy ra sức rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đại hội các Chi bộ đã tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư mới nhiệm kỳ 2017 - 2020, thay mặt các Chi bộ để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Đại hội các Chi bộ đã thành công tốt đẹp, 100% đảng viên biểu quyết thực hiện tốt Nghi quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Một số ảnh Đại hội của các Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đ/c: Vương Hoàng Minh - Bí thư đảng ủy - Chủ Tịch HĐQT Công ty chỉ đạo tại Đại hội chi bộ Công ty CP Thủy điện Bái Thượng, nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đ/c: Phạm Bảo Long - Phó bí thư đảng ủy - Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Tài chính - Tổ chức nhiệm kỳ 2017 - 2020

Đại hội Chi bộ Kinh tế - Kỹ thuật đã bầu ra  Đ/c Trần Văn Đức giữ nhiệm vụ Bí thư chi bộ, Đ/c Đỗ Văn Thịnh giữ nhiệm vụ Phó Bí thư chi bộ.

Đại hội Chi bộ Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Đại hội Chi bộ Công ty CP Thủy điện Xuân Minh nhiệm kỳ 2017 - 2020

 

Đ/c: Nguyễn Anh Cương - Giám đốc Ban Quản lý điều hành dự án Thủy điện Xuân Minh được bầu Bí thư Chi bộ Ban quản lý nhiệm kỳ 2017 - 2020

VINACONEX P&C