Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Đảng Bộ Công ty cổ phần vinaconex P&C tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các tổ chức thuộc Đảng bộ công ty

11:15, 11/12/2018

Thực hiện hướng dẫn số 16 – HĐ/BTCTW, ngày 24/09/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và kế hoạch 105 – KH/TU ngày 25/10/2018 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 164 –KH/ĐUTCT ngày 20/11/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đang viên và tập thể lãnh đạo, quản lý hàng năm.

Hôm nay, ngày 10 tháng 12 năm 2018 tại Phòng họp lớn của  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX  tầng 19, toà nhà VINACONEX - Số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Ban chấp hành Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân các tổ chức thuộc Đảng bộ Công ty.

Tham dự Hội nghị về phía Đảng bộ Công ty có: Đồng chí Vương Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng chí Phạm Bảo Long, Phó bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc Công ty, đồng chí Ngô Mạnh Cường, Uỷ viên BCH – Phó TGĐ, Bí thư chi bộ Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt, Giám đốc các Ban trực thuộc Công ty và các Đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty , Bí thư chi bộ và Giám đốc các đơn vị thành viên

Nội dung kiểm điểm:

+ Kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban chấp hành và cá nhân các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty năm 2018.

+ Kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban điều hành và cá nhân các đồng chí trong Ban điều hành Công ty năm 2018 ( Gồm các đồng chí Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty )

+ Bỏ phiếu đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018.

+ Lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty.

+ Công bố kết quả bỏ phiếu đánh giá phân loại Tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018. Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

VINACONEX P&C