Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Đảng ủy Công ty cổ phần Vinaconex P&C tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2019.

13:03, 16/12/2019

   Sáng ngày 16/12/2019, Đảng ủy Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex – Vinaconex P&C tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019.

     Hội nghị đã thảo luận và thông qua Báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng ủy; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Đảng bộ Công ty.  Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Triển khai Đại hội Đảng các Chi bộ trực thuộc. Từ đó, đưa ra các giải pháp cụ thể để mỗi cá nhân người lao động phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đã đề ra.

Đồng chí Phạm Bảo Long - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty chủ trì Hội nghị

     Hội nghị cũng đã tiến hành kiểm điểm tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý, cấp ủy và từng cá nhân; các đại biểu tham gia góp ý trên tinh thần xây dựng, đoàn kết, thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng thực chất, nhìn thẳng vào sự thật. Qua Hội nghị đã giúp cho tập thể, cá nhân tự soi rọi, tự sửa lại mình; khẳng định không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; từ đó đề ra giải pháp phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức đảng và đảng viên. Hội nghị cũng phân tích đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

VINACONEX P&C