Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP BAN GIÁM SÁT VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

15:11, 06/03/2019

          Sáng ngày 04/03/2019, tại Văn phòng Công ty, tầng 19, tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Công ty cổ phần VINACONEX P&C tổ chức công bố các quyết định thành lập và quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Giám sát và Đầu tư tài chính.

           Tại buổi Lễ, ông Phạm Bảo Long - Tổng giám đốc Công ty công bố Quyết định số 08/2019/QĐ-HĐQT ngày 28/02/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban Giám sát và Đầu tư tài chính và Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban.

           Theo đó, bà Nghiêm Quỳnh Chi, sinh ngày 11/02/1982, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính ngân hàng, Cử nhân Kinh tế đối ngoại, hiện đang là Phó giám đốc Ban Tài chính - Kế hoạch được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Giám sát và Đầu tư tài chính trực thuộc Công ty.

            Ban Giám sát và Đầu tư tài chính có chức năng, nhiệm vụ quản lý, giám sát phần vốn góp của Công ty cổ phần VINACONEX P&C tại các đơn vị thành viên; Nghiên cứu và đầu tư tài chính; Quản lý quan hệ cổ đông của Công ty.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

VINACONEX P&C