Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông báo Quyết định thuyên chuyển công tác và thôi giao chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex P&C.

08:57, 26/09/2019

Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý cổ đông, đối tác, các tổ chức, đơn vị , cơ quan Ban nghành Thông báo Quyết định thuyên chuyển công tác và thôi giao chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaconex P&C. 

Chi tiết Thông báo đề nghị quý vị tải file đính kèm

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

 

Danh sách file đính kèm

VINACONEX P&C