Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông báo thay đổi Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng

07:43, 10/11/2017

Thông báo thay đổi Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng là Công ty trực thuộc đơn vị thành viên của Công ty Cổ phần Vinaconex P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C trân trọng gửi tới quý cổ đông Thông báo. Chi tiết Thông báo đề nghị quý vị tải file tại đây.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

VINACONEX P&C