Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Tin tức nổi bật

Công ty cổ phần VINACONEX P&C tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

21/07/2015

Công ty cổ phần VINACONEX P&C tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

Công bố thay đổi nhân sự lãnh đạo quản lý Công ty cổ phần VINACONEX P&C

14/07/2015

Công bố thay đổi nhân sự lãnh đạo quản lý Công ty cổ phần VINACONEX P&C

Công ty cổ phần VINACONEX P&C tổ chức hôi nghị sơ kết hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm và phát động thi đua 06 tháng cuối năm 2015

14/07/2015

Hội nghị sơ kết hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm và phát động thi đua 06 tháng cuối năm 2015

Công ty cổ phần VINACONEX P&C tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ 2

22/05/2015

Công ty cổ phần VINACONEX P&C tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ 2

Thông báo chốt danh sách quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2014

11/05/2015

Thông báo chốt danh sách quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2014

Quyết định thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014

11/05/2015

Quyết định thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014

Công ty CP VINACONEX P&C tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

13/03/2015

Công ty CP VINACONEX P&C tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

Mời chào giá vật tư, thiết bị

12/02/2015

Công ty cổ phần VINACONEX P&C mời chào giá vật tư, thiết bị cho Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt

Công ty cổ phần VINACONEX P&C thăm hỏi và tặng quà tết cho đồng bào nghèo huyện Thường Xuân

12/02/2015

Công ty cổ phần VINACONEX P&C thăm hỏi và tặng quà tết cho đồng bào nghèo huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Công ty cổ phần VINACONEX P&C tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2014

15/01/2015

Công ty cổ phần VINACONEX P&C tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2014

Hoàn thành công tác đại tu tổ máy số 2 của Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt

26/12/2014

Hoàn thành công tác đại tu tổ máy số 2 của Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt

Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho Dự án Thủy điện Bái Thượng

25/12/2014

Lễ ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho Dự án Thủy điện Bái Thượng


Thông báo thành lập Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh

13/10/2014

Thông báo thành lập Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014

11/08/2014

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014

Thư mời chào giá cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí và điện

05/12/2013

Thư mời chào giá cung cấp vật tư, thiết bị cơ khí và điện

VINACONEX P&C