Tùy chọn giao diện

Tùy chọn header
Tùy chọn menu

Thông báo đầu tư

07:41, 08/08/2013

THÔNG BÁO ĐẦU TƯ

TCT CP XNK & XÂY DỰNG VIỆT NAM

CÔNG TY CP VINACONEX P &C

-------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----–²—-----

Hà Nội, ngày     tháng 01 năm 2011.

Kính gửiQUÝ NHÀ ĐẦU TƯ

 

Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX -VINACONEX P &C (trước đây là Công ty cổ phầnThủy điện Cửa Đạt) xin gửi tới Quý Nhà đầu tư lời chào trân trọng!

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 07/NQ/CĐ- ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 05 năm 2010-Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cửa Đạt về tên gọi và trụ sở chính công ty, ngày 12 tháng 07 năm 2010, Công ty cổ phần thủy điện Cửa Đạt đã chính thức được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex, tên viết tắt là Công ty cổ phần Vinaconex P &C, có trụ sở chính tại Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Triển khai thực hiện Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 07/04/2004 của Thủ tướng Chính phủ V /v: Đầu tư xây dựng dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt trong đó có dự án thành phần là “Thủy điện Cửa Đạt”, Công ty cổ phần thủy điện Cửa Đạt đã được thành lập để thực hiện đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt với công suất lắp máy 97 MW, tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng.

Sau 5 năm thi công xây lắp, tổ máy số 01 Nhà máy thủy điện Cửa Đạt đã hòa lưới điện quốc gia ngày 19/05/2010; tổ máy số 02 hòa lưới điện quốc gia ngày 29/05/2010, sớm so với kế hoạch 40 ngày.

  1. Một số thông tin chính về Dự án Thủy điện Cửa Đạt

-          Công suất lắp máy: 97 MW

-          Tổng mức đầu tư: 1.600 tỷ đồng

-          Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm TP Thanh Hóa 65km về phía Tây.

-          Tiến độ thực hiện: Công trình đã hoàn thành 100% khối lượng công việc của tất cả các hạng mục. Hiện nay công ty đang làm việc cùng với đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư công trình.

-          Điện năng do Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt sản xuất được bán cho Tập đoàn điện lực Việt Nam theo Hợp đồng mua bán điện được hai bên ký kết vào ngày 31/03/2010.

-          Sản lượng điện Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt thực hiện năm 2010 đạt 191, 8 triệu KWh, so với kế hoạch đề ra năm 2010 là 150 KWh triệu vượt  26,6%. Doanh thu đến hết  2010 đạt 128, 9 tỷ đồng, so với kế hoạch đề ra năm 2010 là 105 tỷ vượt 22,8%.

2. Đầu tư  Dự án Thủy điện Xuân Minh

Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị về việc chấp thuận chủ trương nghiên cứu và đầu tư dự án Thủy điện Xuân Minh tại địa phận xã Xuân Cẩm - huyện Thường Xuân - tỉnh Thanh Hóa, Công ty đã làm việc với các đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm việc với các đơn vị liên quan về mua bán điện và đấu nối với kết quả như sau: hoàn thành hồ sơ quy hoạch và có quyết định của Bộ Công thương về việc bổ sung dự án Thủy điện Xuân Minh vào quy hoạch bậc thang Thủy điện Sông Mã (lần 1). Sau khi có báo cáo thẩm tra và kết quả khảo sát bổ sung hiện nay đơn vị tư vấn và thẩm định đã có báo cáo đầu tư dự án hoàn chỉnh với các thông số chính sau:

- Tổng mức đầu tư: 445 tỷ đồng

- Tên dự án: Thủy điện Xuân Minh

- Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

- Công suất lắp máy: 15MW

- Số tổ máy: 2 tổ máy

- Điện lượng hàng năm: 72, 1 triệu KWh

Sau khi chính thức được các cấp có thẩm quyền chấp thuận và Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt dự án đầu tư dự kiến sẽ được khởi công vào Quý IV năm 2011 và phát điện tổ máy số 1 vào Quý IV /2013 (một số hạng mục phụ trợ và các công việc đấu thầu được triển khai bắt đầu từ Quý II /2011).

  1. Các dự án khác

Công ty đang phối hợp với một số đơn vị trong và ngoài các Tổng công ty là Cổ đông sáng lập tiếp tục nghiên cứu để đầu tư trong lĩnh vực bất động sản đồng thời từng bước xây dựng lực lượng thi công xây lắp nhằm đáp ứng các yêu cầu xây lắp trong Công ty và dần đóng góp vào công tác thi công chung của các Tổng công ty.

  1. Đăng ký công ty đại chúng - Thực hiện lưu ký tập trung

Thực hiện quy định của Pháp luật về việc đăng ký Công ty Đại chúng đối với các Công ty cổ phần có đủ điều kiện trở thành Công ty Đại chúng, Công ty đã nộp hồ sơ và ngày 31/12/2009? y ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản chấp thuận Công ty cổ phần Thủy điện Cửa Đạt (nay là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex) trở thành Công ty Đại chúng và từ đầu năm 2010 đến nay Công ty thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Công ty Đại chúng.

Thực hiện theo văn bản của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về quản lý tập trung, ngày 25/6/2010 Công ty đã nộp hồ sơ về lưu ký tập trung lên Trung tâm Lưu ký chứng khoán và ngày 23/7/2010 Trung tâm đã chấp thuận việc lưu ký tập trung; ngày 18/8/2010? y ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho phép HĐQT Công ty tiếp tục việc xác nhận chuyển nhượng cổ phiếu. Hiện nay, cổ phiếu của Công ty đã được quản lý tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam với mã đăng ký VCP.

Việc chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty được thực hiện tại văn phòng công ty  tại Tầng 19, Tòa nhà Vinaconex - 34 Láng Hạ- Đống Đa - Hà Nội.

Trên đây là một số thông tin chính về Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex và các dự án do Công ty làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex xin được thông báo tới Quý nhà đầu tư và mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến và ủng hộ của Quý vị để Công ty ngày càng phát triển hơn.

Trân trọng!

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Đã ký)

 

 

VINACONEX P&C